Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

для студентів денного відділення (ІІ курс ІІІ сем.).

1. Предмет, завдання, джерела та історіографія курсу історії Росії.

2. Сучасна концепція історії Росії, її основні методологічні проблеми.

3. Фактори самобутності російської історії. Росія – локальна цивілізація.

4. Походження слов’ян, місцезнаходження їх прабатьківщини. Історіографія проблеми.

5. Східнослов’янські племена у VIII – ІХ ст.: союзи племен, господарство, суспільні відносини, релігійні вірування.

6. Предки неслов’янських народів на території Східної Європи. Вплив сусідніх народів на розвиток слов’янської цивілізації.

7. Передумови утворення держави у східних слов’ян. Теорії походження Київської Русі та їх оцінки в історіографії.

8. Соціально-економічний розвиток Київської Русі. Проблема характеру суспільно-політичного ладу на Русі в історіографії.

9. Політична система та державницька ідеологія на Русі. Особливості політики великих київських князів.

10. Християнізація Русі: причини, передумови, особливості, історичне значення.

11. Руське суспільство в ХІ ст.: міста, торгівля, храми і монастирі, військо, суспільні потрясіння.

12. Суть феодальної роздробленості, її причини, передумови, об’єктивна зумовленість. Особливості процесу феодальної роздробленості на Русі.

13. Становлення влади Мономаховичів у Володимиро-Суздальській землі. Юрій Долгорукий, його участь у загальноруських міжусобицях.

14. Піднесення Володимиро-Суздальського князівства за часів Андрія Боголюбського та Всеволода Велике Гніздо (ХІІ – І-а третина ХІІІ ст.).

15. Новгородська земля періоду феодальної роздробленості: територіальний устрій, особливості економічного розвитку.

16. Інститути посадництва і віча у Великому Новгороді. Статус князя (ХІІ – перша третина ХІІІ ст.).

17. Новгородська боярська республіка (1136 – 1478).

18. Боротьба народів Прибалтики і Русі з німецько-датсько-шведською агресією у ХІІ – ХІІІ ст. Олександр Невський.

19. Початок монголо-татарського вторгнення на Русь: народження Монгольської держави, Чингисхан, трагедія на р. Калка.

20. Похід хана Батия на Північно-Східну Русь. Боротьба населення проти навали кочівників. Оборона Рязані, битва на р. Сіті.

21. Система золотоординського панування на Русі у ХІІІ – ХІV ст. Політичні і культурні наслідки монголо-татарського іга.

22. Відновлення продуктивних сил Північно-Східної Русі після монголо-татарського розорення (друга половина ХІІІ – перша половина ХV ст.

23. Соціальна структура руського суспільства в ХІV – ХV ст. Вільні слуги і тягле населення.

24. Руська православна церква у ХІV – ХV ст. Монастирська колонізація й монастирське землеволодіння.

25. Об’єднавчі процеси у Північно-Східній Русі наприкінці ХІІІ – початку ХІV ст. Москва і Твер у боротьбі за політичну гегемонію. Іван Калита та його сини.

26. Посилення Московського князівства в середині ХІV ст. Куликовська битва, її історичне значення. Дмитро Донський.

27. Феодальна війна другої чверті ХV ст., її значення для об’єднання руських земель.

28. Політичний устрій Московської держави наприкінці ХV – початку ХVІ ст. Організація центральних і місцевих органів влади. Іван ІІІ.

29. Повсякденне життя росіян у ХІV – ХVІІ ст.: житла, їжа, одяг, мораль і звичаї знаті, городян і селян.

30. Література і літописання на Русі в ХІІІ – ХV ст.

31. Архітектура і живопис Північно-Східної та Північно-Західної Русі (ХІІІ – ХV ст.): спільне і відмінне.

32. Церква і великокняжа влада на Русі. “Іосифляни” й “нестяжателі”. Єретичні рухи кінця ХV – початку ХVІ ст.

33. Зовнішньополітичний курс московських князів в другій половині ХV – першій третині ХVІ ст.

34. Розвиток сільського господарства (землеробства, скотарства, промислів) в ХV – ХVІ ст., своєрідність селянської праці на Русі.

35. Основні категорії феодально-залежного населення Московської Русі в ХV – ХVІ ст. Становлення й подальша еволюція кріпосного права.

36. Боротьба боярських угрупувань за владу в першій половині ХVІ ст. Іван Грозний. Реформи “Вибраної ради”.

37. Складання станово-представницької монархії в Росії в епоху Івана ІV Грозного. Земські собори. Церква і держава в ХVІ ст. «Стоглав».

38. Казанські походи Івана Грозного, приєднання поволзьких і приуральських земель до Російської держави.

39. Боротьба за вихід до Балтійського моря. Ливонська війна: причини, основні події, результати. Ям-Запольський мир.

40. Посилення колонізаційного руху російських промисловців за Урал у ХVІ ст. Володіння Строганових. Експедиція Єрмака.

41. Опричнина (1565-1572) та її наслідки. Посилення кріпосницьких порядків в Росії. Оцінка діяльності Івана Грозного в історіографії.

42. Московська держава наприкінці ХVІ – початку ХVІІ ст. Борис Годунов. Заснування патріаршества.

43. Початок Смути. Авантюра Лжедмитрія І. Втручання іноземних держав у внутрішні справи Росії.

44. Боярське правління й захоплення поляками Москви. Перше та Друге ополчення. Звільнення Москви. К.Мінін і Д.Пожарський.

45. Земський собор 1613 р. Обрання Романових на царствіє. Завершення і наслідки Смути. Михайло Федорович Романов.

46. Подолання наслідків Смутного часу в економіці Росії. Нові фактори господарського життя в ХVІІ ст. Поява перших мануфактур.

47. Основні інститути станово-представницької монархії в Росії за часів перших Романових. Патріарх Філарет.

48. Посилення самодержавства й початок переходу до абсолютизму в другій половині ХVІІ ст. Олексій Михайлович Романов. Соборне Уложеніє 1649 р.

49. Соціальні рухи й народні повстання в Росії середини ХVІІ ст. Вільне козацтво та його роль у соціальних конфліктах.

50. Повстання під керівництвом Степана Разіна: причини, етапи, історичне значення.

51. Церковна реформа в Росії середини - другої половини ХVІІ ст. та її наслідки. Патріарх Нікон і протопоп Авакум.

52. Зовнішня політика Росії в ХVІІ ст. Росія і Річ Посполита. Смоленська війна. Приєднання Лівобережної України і Києва до Росії.

53. Російсько-турецькі відносини, кримські походи 30-х – початку 80-х рр. ХVІІ ст.

54. Колонізація Сибіру й Далекого Сходу в ХVІІ ст. Конфлікт з Маньчжурською імперією. Нерчинський договір.

55. Розвиток освіти і наукових знань в Росії другої половини ХVІ - ХVІІ ст. Розповсюдження книгодрукарства. Іван Федоров.

56. Релігійна і суспільно-політична думка Росії в ХVІ ст.

57. Архітектура і живопис в Росії ХVІ – ХVІІ ст.

58. Патріархальна руська сім’я в ХVІ– ХVІІ ст.: традиції, звичаї, побут. «Домострой».
©2015 studenchik.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.