Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Механізми переднього ножа триножові різальної машиниМеханізм привода переднього ножа призначений для обрізування книжково-журнальних блоків за переднім полем (передом). За конструкцією він простіший від механізму бокових ножів, оскільки має сталу площину різання, а тому не вимагає переналагодження при зміні формату.

Для привода переднього ножа застосовуються два варіанти механізмів:

· ніж і механізм його привода мають просторову конструкцію;

· ніж і механізм його привода в одній площині.

У першому варіанті ніж з ножетримачем знаходяться в одній площині, а привідний механізм в іншій, перпендикулярній до першої, що вимагає наявності просторових шарнірів. Такий тип будови характерний для ТРМ, що мали привід ножів від одного кривошипа. Застосування перпендикулярних привідних валів сприяло появі іншого варіанта механізму. Конструкція його простіша, а механізм працює у сприятливіших умовах.

Розглянемо конструкції декількох механізмів переднього ножа.

Механізм переднього ножа, зображений на рис. 8.4а, застосовувався в машині 2БРТ-125/450. До його складу входять траверса 2, дві підвіски 3, ножетримач 8 з ножем 5, дві тяги 7 та привідний вал 1 з кривошипами. Траверса 2, одержуючи зворотно-поступальний рух від тяг 7, рухається вертикально. Бічному зміщенню її запобігає сухар 4, що рухається у вертикальному пазі. Ножетримач 8 підвішений до траверси 2 на двох підвісках однакової довжини, але розташованих під різними кутами. На ножетримачі закріплено сухар 6, який рухається в пазу станини, нахиленому до горизонталі під кутом 60°.

 
 

Рис. 8.4. Механізми переднього ножа

 

Таким чином, при русі траверси ножетримач має додаткове поперечне зміщення з одночасним поворотом, тобто ніж здійснює шаблеподібний рух. Завдяки цьому ніж у верхньому положенні має нахил до горизонталі під кутом 4°, у нижньому — крайка ножа розташовується паралельно до площини стола і врізається в марзан на глибину 0,5—1,0 мм одночасно по усій довжині. Паралельність крайки ножа до стола досягається його регулюванням відносно ножетримача.

Інший механізм просторової конструкції застосовується в машині моделі SDY-2 фірми «Perfecta» (рис. 8.4б). Ножетримач 1 з ножем підвішено на двох тягах 2 різної довжини і приводиться від вала 4 через тяги 3. Як бачимо, вал обертається в площині, перпендикулярній до площини різання. Враховуючи це, тяги 3 оснащені сферичними шарнірами 5. Цей механізм, у порівнянні з попереднім, простішої конструкції (менша кількість ланок), проте йому властиві ті ж недоліки: незбігання прикладених зусиль з напрямком руху ножа.

Аналогічний механізм, але розташований у одній площині, застосовано в машині SD75/100F цієї ж фірми (рис. 8.4в). Ножетримач 1 підвішено на двох підвісках різної довжини 2 і 3. При обертанні кривошипа 4 ножу, за допомогою тяги 5, надається шаблеподібний рух.

У машині «Сircut 40» тієї ж фірми за аналогією з механізмом бокових ножів, для одержання переднім ножем 1 дугової траєкторії руху, застосовано дугові напрямні 3 і 2 (рис. 8.4г) з радіусами R1i R2. Про переваги цього руху ми вже говорили. Привод від кривошипа 4 і тяги 5.

Билет 25

1. Принципові схеми клейових апаратів кніговставних машин.

Клеевые аппараты предназначены для нанесения равномерного слоя клея на форзацы блока путем прокатки накатных валиков их поверхностей. Равномерность слоя клея обеспечивается одинаковой скоростью блока и круговой скоростью накатных валиков. Когда проходит утолщенная часть корешка блока, клеевые аппараты расходятся в стороны (рис. 7.7, а), но затем быстро сходятся так, чтобы накатные валики начали прокатываться по блоку, начиная с прикорневой зоны.

Клеевой аппарат состоит из ванночки И (рис. 7.7, а), в которую залит клей, питающего валика большого диаметра 2 и накатного валика малого диаметра 3, который обеспечивает беспрепятственное нанесение клея на участки поверхности блока непосредственно у отогнутых фальцев . Толщина клея на поверхности накатного валика регулируется изменением зазора между поверхностями питательного и накатного валиков.


Рис. 7.7. Принципиальные схемы клеевых аппаратов

 

Для нанесения утолщенного слоя клея на участки блока, закрытых марлевыми клапанами, применяются различные способы. Например, известный метод поворота накатного валика 3 (рис. 7.7, а) в обратном направлении, что обеспечивает передачу на накатный валик из питательного цилиндра более толстого слоя клея. Негативной особенностью такого способа является наличие механизма реверсивного вращения клеевого валика.

В некоторых моделях машин были применены дополнительные клеевые аппараты бокового промазывания в виде конических дисков, которые устанавливаются на пути блока еще до ножа-разделителя. При прокатке дисков под марлевыми клапанами они наносят дополнительный клеевой слой на прикорневую зону блока. Недостатком этой схемы является усложнение конструкции машины за счет установки дополнительных клеевых аппаратов, увеличения ее габаритов. В последних моделях книговставных машин дополнительные клеевые аппараты не применяются.

Конструктивно проще клеевой аппарат с продольной выемкой (рис. 7.7, б) на поверхности питательного цилиндра 2, ширина которого соответствует ширине марлевых клапанов. При погружении его в клеевую ванночку в зоне выемки на поверхность питательного цилиндра попадает больше клея по сравнению с другими участками. Соответственно, больше клея передается на поверхность накатного валика, следовательно, участки форзацев с марлевыми клапанами получают утолщенный слой клея. Этот способ широко используется во многих машинах. Его недостатком является необходимость согласования движения блока и накатного валика так, чтобы утолщенный слой клея попадал именно на нужный участок форзаца.

Известна еще одна конструкция клеевых аппаратов, обеспечивающая качественное нанесение клея с утолщением в прикорневой зоне (рис. 7.7, в). Конструктивно такой аппарат состоит из двух валиков одинакового размера, питательный валик 2 имеет выступ, который входит в выемку накатного валика 3. С клеевого резервуара 4 насоса подают дозированное количество клея сверху в зону контакта питательного и накатного валиков. При вращении в выемку накатного валика попадает слой клея, который вытесняется выступлением. Этот запас и создает утолщение клея на прикорневой зоне блока.

Все клеевые аппараты имеют реверсивное движение в горизонтальной плоскости - они должны сходиться к блоку и расходиться, когда проходит утолщенная корешковая часть. При отсутствии блока движение аппаратов на сближение блокируется, что предотвращает нанесение клея на крылья. Чтобы исключить возможность попадания клея на верхний и нижний обрезы блока, в клеевом аппарате применяются специальные ракели, которые снимают с накатных валиков клей на этих участках.

 
©2015 studenchik.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.

Президентские телки VIP эскорт