Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Методи боротьби з безробіттям

Рівень фрикційного безробіття може бути знижений за рахунок:

1) поліпшення інформаційного забезпечення ринку праці. В усіх країнах цю функцію виконують організації по працевлаштуванню (біржі праці). Вони збирають у роботодавців інформацію про існуючі вакансіях і повідомляють її безробітним;

2) усунення факторів, що знижують мобільність робочої сили. Для цього необхідно насамперед:

а) створення розвитого ринку житла;

б) збільшення масштабів житлового будівництва;

в) скасування адміністративних перешкод для переїзду з одного населеного пункту в інший.

Скороченню структурного безробіття найбільше сприяють програми професійного перенавчання і перекваліфікації. Такого роду програми повинні привести до того, щоб робоча сила найкращим ладом відповідала наявним робочим місцям. Ця задача досягається програмою професійної підготовки, інформацією про робочі місця. Програми професійної підготовки забезпечують як підготовку на робочих місцях, так і в спеціальних навчальних закладах для безробітних, молоді, а також для робочих старших віків, чия професія виявилася застарілою.

Найбільше важко боротися з циклічним безробіттям, для вирішення такої задачі найбільш ефективними є наступні заходи: створення умов для росту попиту на товари. Тому що попит на ринку праці – похідний і залежить від ситуації на ринках товарів і послуг, то зайнятість зросте, а безробіття впаде в тому випадку, якщо товарні ринки пред’являть більший попит і для його задоволення треба буде найняти додаткових працівників.

Способами збільшення попиту є:

- стимулювання росту експорту. Це може привести до росту обсягів виробництва і, відповідно, - зайнятості на них;

- підтримка і заохочення інвестицій у реконструкцію підприємства з метою підвищення конкурентоздатності продукції.

Створення умов для скорочення пропозиції праці. Очевидно, що чим менше людей претендують на робочі місця, тим легше знайти роботу навіть при тім же числі вільних робочих місць. Скоротити число претендентів на ці місця і, більш того визволити додаткові вакансії для безробітних цілком реально.

Деяке полегшення може принести, наприклад, надання можливості дострокового виходу на пенсію працівникам, що ще не досягли пенсійного зрости. Разом з тим цей спосіб може використовуватися тільки в дуже обмежених масштабах, тому що він волоче істотне збільшення пенсійних виплат.

Створення умов для росту самозайнятості. Зміст такого роду програм полягає в тому, що людям допомагають відкрити власну справу, щоб вони могли прокормити себе і свою родину, навіть якщо їм не вдається знайти роботу по найму.

Реалізація програм підтримки молодих працівників.

Для допомоги молоді можуть використовуватися різні методи:

- економічне стимулювання молодіжної зайнятості;

- створення спеціальних фірм, що пропонують роботу саме молоді

- створення центрів навчання молодих людей тим професіям, шанси на зайнятість у який найбільш високі.

 

Задача №8(1)

Вихідні дані до розрахунку заробітної плати робітників бригади

Варіант 1
Робітники Розряд Відпрацьований час, рік КТУ
VI VI V V IV IV III IV III II 1,5 0,9 1,2 1,5 1,0 0,8 1,0 1,3 1,6 1,2
Відрядний приробіток і премія ‑ 706 грн.

Вихідні дані до розрахунку середньо годинної тарифної ставки робітників ділянки

Показник Розряд
Година тарифна ставка, грн./год. 7,2 7,5 7,7 8,1 8,20 8,75

Необхідно знайти:

¾ тарифну заробітну плату кожного члена бригади;

¾ розрахункові величини, які використовуються для встановлення КТУ на приробіток і премію;

¾ приробіток і премія, які припадають на одиницю суми розрахункових величин;

¾ відрядний приробіток і премія, які нараховуються кожному робітникові;

¾ заробітна плата кожного робітника з нарахованим йому відрядним приробітком і премією за звітний місяць.

Розрахувати заробіток кожного робітника, величину податку на заробітну плату робітника, розмір заробітної плати розрахованої для видачі; визначити мінімальний, середній і максимальний рівень заробітної плати робітників.

Робітник Розряд Годин тарифна ставка грн./год. Відпрацьований час, год Тарифна ЗП КТУ Розрах. Тарифна ЗП З урахуванням КТУ, грн Приробіток,премія, грн.   Заг.при робіток, грн. Податок, грн. Заробіток до оплати, грн.
VI 8,75 1,5 101,03 2306,03 345,96 1960,07
VI 8,75 1312,5 0,9 1181,25 54,15 1235,40 185,33 1050,25
V 8,20 1377,6 1,2 1653,12 76,04 1729,16 259,37 1469,79
V 8,20 1377,6 1,5 2066,4 95,05 2161,45 324,21 1837,24
IV 8,1 1,0 59,61 1355,61 203,34 1152,27
IV 8,1 0,8 842,4 38,75 881,15 132,17 748,98
III 7,7 1,0 53,13 1208,13 181,21 1026,92
IV 8,1 1150,2 1,3 1495,26 68,78 1564,04 234,60 1329,44
III 7,7 1293,6 1,6 2069,76 95,20 2164,96 324,74 1840,22
II 7,5 1,2 66,24 1506,24 225,93 1280,31
Всього       12685,5   15404,19 16110,19 2416,53 13693,66

 

Приклад розрахунків:

Тарифна ЗП = Годинна тарифна ставка * Відпрацьований час

Тарифна ЗП(1 робітник)= 8,75* 168 = 1470 (грн.)

Тарифна ЗП з урахуванням КТУ = Тарифна ЗП * КТУ

Тар. ЗП з урах. КТУ(1 робітник) = 1470 * 1,5 = 2205 (грн.)

Приробіток,премія = % індивідуальної тарифної ЗП з урахуванням КТУ від загальної * відрядний приробіток і премія

Приробіток,премія(1 робітник) = 14,31% * 706 = 101,03(грн.)

14,31% = ( 2205 *100) / 15404,19

Загальний приробіток = Тарифна ЗП з урахуванням КТУ +

+ приробіток, премія

Загальний приробіток(1 робітник) = 2205 + 101,03 = 2306,03 (грн.)

Податок = Загальний приробіток * 15%

Податок(1 робітник) = 2306,03 * 15% = 345,96 (грн.)

Заробіток до оплати = Загальний приробіток – Податок

Заробіток до оплати(1 робітник) = 2306,03 – 345,96 = 1960,07 (грн.)

Графік 1. Рівень заробітку членів бригади.

Таким чином, я вважаю, що нарахування заробітної плати з урахуванням коефіцієнта трудової участі (КТУ) більш справедлива, чого не можна сказати про використання тарифної системи. Коефіцієнт трудової участі виставляється всім працівникам підприємства і затверджується радою трудового колективу, який вирішує періодичність визначення КТУ (раз на місяць, квартал) і склад показників для розрахунку КТУ. Таким чином, індивідуальна заробітна плата робітника залежить не тільки від розряду та відпрацьованого часу, а й від кількісною оцінкою особистого вкладу кожного працівника в кінцеві результати праці бригади.

Виходячи з базового значення коефіцієнта 1,0 ми бачимо, що зі збільшенням коефіцієнта заробітна плата робітників зростає, а зі зменшенням - ЗП знижується. Чим вище КТУ розряд працівника, тим результативність вища.

Відрядний приробіток і премія на всіх робітників бригади склав 706 грн, який по підрахункам справедливо зараховано кожному робітнику згідно його розряду та відпрацьованих годин. Також враховано податок на прибуток для кожного робітника. Після всіх нарахувань і відрахувань з тарифної заробітної плати в кінцевому результаті ми отримали заробітна плата кожного робочого бригади.

Мінімальна заробітна плата становила 748,98 грн, тому що робітник відпрацював менш за всіх годин та КТУ в нього найменше. Середній заробіток сягає приблизно 1369,37 грн. Максимальна заробітна плата становить 1960,47 грн, тому що у робітника найвищий розряд та майже найвищий КТУ.

 

Список використаної літератури:

1. Аведян Л. Й. Управління людськими ресурсами на підприємстві. Авто-реф. дис. к. е. н. — Харків, 2010.

2. Адамчук В. В., Ромашов О. В., Сорокина Μ Ε Экономика и социология труда. — М.. ЮНИТИ, 2010.

3. Головко М. Л., Пастухов В. Π. Зайнятість населення України. — К., 2010.

4. http://libr.org.ua

5. Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання семестрового домашнього завдання з дисципліни «Економіка праці та соціально трудові відносини» для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форми навчання / Укл.: А.А. Меліхов, А.В. Алістаєва. – Маріуполь: ПДТУ, 2011. – 27 с.

 
©2015 studenchik.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.