Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Вимоги до знань та вмінь після самостійного вивчення темиСтуденти повинні знати:

- номенклатуру, способи одержання та хімічні властивості оксосполук;

- застосування окремих представників оксосполук.

Студенти повинні вміти:

- складати формули оксосполук;

- складати рівняння оксосполук.

Форми контролю:

- перевірка конспекту, опитування.

Самостійна робота № 10

Тема 3.4 Карбонові кислоти та їх похідні

Питання до самостійної роботи

1. Складання структурних формул та рівнянь реакцій карбонових кислот

2. Окремі представники: мурашина кислота, оцтова кислота, вищі жирні кислоти. Мила, їх застосування

Завдання: Прочитати матеріал підручника [Л-1. с. 215-259], даного методичного посібника [с. 34-50]. Вміти відповідати на питання для самоконтролю та виконати завдання за варіантами.

Питання для самоконтролю:

1. Надати характеристику фізичних властивостей мурашиної, оцтової та вищих жирних кислот.

2. Охарактеризувати галузі застосування мурашиної, оцтової та вищих жирних кислот.

Завдання за варіантами.

В Завдання В Завдання В Завдання В Завдання
1,29,35,50 8,6,50,41 15,13,57,48 22,20,35,48
2,30,32,56 9,7,56,40 16,14,52,58 23,21,32,58
3,1,37,34 10,8,34,38 17,15,42,45 24,22,37,45
4,2,60,54 11,9,54,60 18,16,49,54 25,23,61,54
5,3,38,45 12,10,45,37 19,17,53,34 26,24,38,34
6,4,40,58 13,11,58,32 20,18,55,56 27,25,40,56
7,5,41,48 14,12,48,35 21,19,59,50 28,26,41,50

Завдання 1 Скласти структурні формули сполук та надати їм назву з протилежної номенклатури.

З Назва сполук З Назва сполук
метилоцтова, 2-бутенова пролпілоцтова, алілоцтова
метилетилоцтова, пропандіова бурштинова, 3-метилбутанова
неоамілоцтова, 3-метилпентанова, фталева, 2,2-диметилпропанова
бутилоцтова, 2,3-диметилбутанова диметилоцтова, 2-метилбутанова
бензойна, 2,2,4-триметилпентанова метилтретбутилоцтова, етанова
щавлева, 2,4-диметилпентанова метилпропілоцтова, пропіонова
третбутилоцтова, вінілоцтова ізобутилоцтова, етандіова
триметилоцтова, валеріанова диметилетилоцтова, пентанова
бутиратна, стеаринова кротонова, 2,4-диметилпентанова
акрилова, 2,2-диметилпентанова метилвторбутилоцтова, метанова
ізопропілоцтова, гексанова етилоцтова, 2-метилпропанова
ізофталева, 2-метилгептанова метакрілова, мурашина
диметилпропілоцтова, бутанова вторбутилоцтова, капронова
пропанова, 2,3,4-триметилпентанова 2-метилгептанова, ізовалеріанова

Завдання 2Отримати кислоту двома любими способами.

З Назва сполуки З Назва сполуки
бутиратна 2-метилпропанова
метилпропілоцтова 3-метилбутанова
пропанова кротонова
мурашина акрилова
етанова щавлева
бензойна метанова
бутанова оцтова

Завдання 3 Написати рівняння реакцій вказаної кислоти з натрієм, оксидом калію, гідроксидом кальцію, карбонатом калію, третбутиловим спиртом, хлором.

З Назва сполуки З Назва сполуки
метанова бутиратна
етанова пропіонова
пропанова акрилова
бутанова кротонова
2-бутенова оцтова
3-бутенова мурашина
2-метилпропанова 2,2-диметилпропанова

Вимоги до знань та вмінь після самостійного вивчення теми.

Студенти повинні знати:

- номенклатуру, способи одержання та хімічні властивості карбонових кислот;

- застосування окремих представників карбонових кислот.

Студенти повинні вміти:

- складати формули карбонових кислот;

- складати рівняння карбонових кислот.

Форми контролю:

- перевірка конспекту, опитування.
Самостійна робота № 11

Тема 3.5 Сполуки в склад яких входять азот, сірка та метали.

Питання до самостійної роботи

1 Застосування магнійорганічних сполук в органічному синтезі. Кремнійорганічні сполуки

Завдання: Прочитати матеріал підручника [Л-1. с. 300-307], даного методичного посібника [с. 34-50]. Вміти відповідати на питання для самоконтролю.

Питання для самоконтролю:

1. Пояснити чому магнійорганічні сполуки називають реактивами Гріньяра?

2. Для одержання яких сполук виористовують магнійорганічні сполуки?

3. Які органічні сполуки називають кремнійорганічними?

4. Надати назву першим двом представникам силанів, надати характеристику їх фізичних властивостей.
©2015 studenchik.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.