Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Вибір елементів комінгса–карлінгса ВП табличним способом 

рис.6

№ з/п Найменування зв’язків Розмір зв’язку мм Площа поперечного перерізу зв’язку F см2 Відстань ЦВ від вісі порівняння z см F∙z см3 Момент інерції
i см4 F∙z2 см4
Верхній поясок 22×200  
Стінка 11×850 93,5 35823,9
Нижній поясок 7×200 -
Ребро жорсткості стінки Ī 16а 18,0 -
Приєднаний поясок 9,5×525 50,0 -
Ребро жорсткості ВП Г 14 - - - - -- -
СУМА 189,5   487605,9

Власний момент інерції стінки ,см4

і= ,см4

і= =35823,9см4

 

Відстань нейтральної вісі від вісі порівняння ,см

е= ,см

е= =44,4см

Момент інерції відносно нейтральної вісі ,см4

І=С−е2∙А ,см4

І=487605,9−44,42∙189,5=114033,2см4

Момент опору верхнього пояска ,см3

W1=

W1= =30,2см3

Момент опору нижнього пояска ,см3

W2=

W2= =2568,3см3

2.4.18.Комінгс–карлінгс НП.

Момент опору повинен бути не менше

w=1,1(w΄+∆w) ,см3 (2.4.18–1)

w΄= ,см3 (2.4.18–2)

де р–нвантаження на ВП

р=28,5кПа

аккширина палуби ,яка підтримується комінгсом–карлінгсом ,м

акк=4,9м

лдовжина люка ,м

л=6,3м

m=14

kσ=0,7

σn=301,3МПа

= =1877.6см3

∆w=0,12w΄ ,см3 (2.4.18–3)

∆w=0,12∙1877,6=225,3 см3

w=1,1(1877,6+225,3)=2313,1см3

Приймаємо ∟

 

Пілерси.

Навантаження на пілерс ,кН.

P=pℓmвm+∑і (pℓmвm)i ,кН (2.4.20)

де р–навантаження на палубу ,що розташована вище,кПа

mвідстань ,виміряна уздовж карлінгсів між серединами їх прогонів ,м

вmсередня ширина площі палуби ,яка підтримується пілерсом ,включно вантажні люки ,м

і (рℓmвm)iсума навантажень від розташованих вище пілерсів ,кн.

Пілерс у твіндеці.

P1=p1m1вm1 ,кН (2.4.20.1)

де р1навантаження на ВП ,кПа

р1=28,7кПа

m1=7a0

m1=10∙0,7=7,0м

вm1=4,9м

р=28,7∙4,9∙6=689,0кН

Приймаємо пілерс 09×219(р= кН)

2.4.19.2.Пілерс у трюмі.

Р2=p1m1вm1+p2m2вm2 ,кН. (2.4.20.2)

де p1m1bm1–навантаження на пілерс у твіндеці ,кН

р2–навантаження на НП ,кПа

р=20.7кПа

m2=ℓm1=4,9м

вm2m1=4,9м

Р2=689,0+24,2∙4,9∙4,9=1270кН

Приймаємо пілерс 12×299 (р= кН)

Кріплення пілерса у трюмі.

Товщина накладного листа повинна бути не менше

S=3,3∙10-3∙P+10 ,мм (2.4.20.3)

де Р–навантаження на пілерс у трюмі ,кН.

Р=Р2=1270кН

S=3,3∙10-3∙1270+10=14,2мм

Діаметр накладного листа повинен перевищувати діаметр пілерса на 6S ,де S–товщина накладного листа ,мм

Д=299+6∙14,2=384,2мм

Приймаємо накладний лист 14×390.

 

2.5 Набір поперечних водонепроникних перебірок

Розрахункова схема перебірки

 

Рис.7

 

Н=D−hвк+ ,м (2.5.1)

Н=9.6−1.1+ =8.904м

 

Мінімальна товщина перебірок.

 

Smin=5a+2,5 мм (2.5.2)

Smin=5∙0,7+2,5=6,0мм

Товщина нижнього листа повинна бути на 1мм бі-

льше Smin

Товщина листів перебірок.

Товщина листів повинна бути не менше.

S=mа +∆S ,мм (2.5.3)

де m=15,8

а-відстань між стояками (шпація) ,м

k=1

 

 

Р-навантаження на перебірку ,кПа

Р=ρgz ,кПа

ρ-питома вага морської води ,т/м3

ρ=1,025т/м3

g-прискорення вільного падіння ,м/с2

g=9,81м/с2

z-відстань ,виміряна в ДП від нижньої кромки листа доВП,м

kσ=0,85

σn=301,3МПа

S- запас на знос та корозію ,мм

S=1,2-для верхнього пояса

S=1,44-для середніх поясів

S=1,56-для нижнього пояса

 

Товщина першого пояса.

S1=15,8а +1,56 ,мм (2.5.3.1)

де а-шпація ,м

Р1=ρgz1 ,кПа

z1=8,904м

Р1=1,025∙9,81∙8.904=89.5кПа

S1=15,8∙0,7 +1,56=8,0мм

Приймаємо S1=8,0мм

 
©2015 studenchik.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.

Президентские телки VIP эскорт