Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Товщина водонепроникних флорівSв.фл=15,8∙а +∆S ,мм (2.2.12.)

де а − шпація ,м

k=0,16(a1/a+0,2) при 1,5< ≤2,0

а1− розмір меншої і більшої сторін листового елемента ,м

Для флора з поздовжньою системою набора

а−шпація ,а1−hвк

= =1,7

 

 

k=0.16(1,7 +4.2)=0.94

p− розрахункове навантаження ,кПа

р=р∙g∙H ,кПа

ρ=1,025т/м3

g=9,81м/с2

Н− випробувальний напір від середини висоти ВК до верхньої кромки повітряної труби ,м

Н=(D− +0,76) ,м

Н=10.1− +0,76=10.26м

р=1,025∙9,81∙10.26=103.2кПа

σn=301,3 МПа

∆S=1,8мм

Sв.фл.=15,8∙0,7 +1,8=7.6мм

Товщина водонепроникного флора повинна бути не менше товщини суцільного флора.

Приймаємо Sв.фл.=10.5мм

Ребра жорсткості водонепроникних флорів.

Момент опору повинен бути не менше

 

W= ,см3 (2.2.13.)

де Q−поперечне навантаження на балку , кН.

Q=p∙a∙hвк ,кН.

р− розрахункове навантаження , кПа

р=103.2кПа

а− відстань між ребрами жорсткості ,м (шпація)

а=0,7м

hвквисота вертикального кіля ,м

hвк=1.2м

Q=103.2∙0,7∙1.2=86.7 кН

ωккоефіцієнт ,що враховує поправку на знос та корозію.

ωк=0,1∙∆S+0,96

∆S=1,8мм

 

ωк=0,1∙1,8+0,96=1.14

m=10 (ребра зварені з поздовжніми ребрами жорсткості днища та другого дна − поздовжня система набору)

kσ=1

σn=301,3МПа

W= =39.3 см3

Приймаємо

Товщина настилу ІІ дна.

SІІ д.=22,4∙а +∆S ,мм (2.2.14.)

де а− шпація ,м

а=0,7м

k=1

P−навантаження на конструкції ІІ дна , кПа

Р=75.4кПа

kσ=1 при поздовжній системі набору

σn=301,3 МПа

∆S−запас на знос та корозію ,мм

∆S=1,44мм (для усіх суден)

SІІ д=22,4∙0,7 +1,44=9.3мм

Smin=9.7мм

Приймаємо S=10мм

Товщина міждонного листа.

Sм.л.=22,4∙а +∆S ,мм (2.2.15.)

k=1

Р=75.4кПа

kσ=1,2

σn=301,3МПа

∆S=2,4мм

а=0,7м

Sм.л.=22,4∙0,7 +2,4=10.2мм

Smin=9.4мм

Приймаємо S=10мм

Ширина між донного листа.

Повинна бути на 50мм більше ширини акулової книці плюс висота профілю шпангоута ,але не >2,0мм.

b=1250

Поздовжні ребра жорсткості днища і другого дна.

Момент опору поздовжніх балок по днищу повинен бути не менше.

W= ,см3 (2.2.17.1.)

де Р−навантаження на зовнішню обшивку днища ,кПа (табл. 1у 1 завданні)

Р=102.2кПа

а=0,7м

l=2,1м

ωк=1,14

m=12

kσ=0,5 (коефіцієнт допустимих напруг)

σn=301,3МПа

W= =198.5 см3

Приймаємо

 

Момент опору поздовжніх балок другого дна повинен бути не менше.

W= ,см3 (2.2.17.2)

де Р− навантаження на конструкції подвійного дна ,кПа

Р=75.4кПа

а=0,7м

l=2,1м

ωк=1,14

m=12

kσ=0,6

σn=301,3МПа

W= =122см3

Приймаємо

 

 

2.3.Набір бортового перекриття.

 

Визначення висоти трюма та твіндека.

zтр=d−hвк ,м (2.3.1.1.)

zтр=6−0.94− =2.98м

zтв=D−d− ,м (2.3.1.2)

zтв=8.1−6− =0,6м

 

Рис.5

Навантаження на шпангоут у трюмі.

 

P=Рstw ,кПа (2.3.2.)

де Рst−статичний тиск ,кПа

Рst=ρ∙q∙ zтр ,кПа

де ρ=1,025 т/м3

q=9,81 м/с2

zтр−відстань між серединою прогону балки та ЛВВЛ ,м

zтр=2.98 м

Рst=1,025∙9,81∙2.98=29.9 кПа

Рw−хвильовий тиск ,кПа

●для трюмних шпангоутів (нижче ЛВВЛ)

 

 

Рw= Рw0 ,кПа (2.3.2.2)

Рw0=ρ∙q∙ ∙av∙ax ,кПа

Рw0=52.03 кПа

Рw=52.03∙ =42.6 кПа

Р=29.9+42.6=72.4 кПа

 

Шпангоути у трюмі.

 

Момент опору повинен бути не менше.

W= ∙ωk , см3 (2.3.3)

де Р−навантаження на шпангоут у трюмі ,кПа

Р=72.4 кПа

а−шпація ,м

а=0,7м

ℓ−прогін шпангоута ,м (висота трюма)

ℓ=4.16м

m−коефіцієнт ,що дорівнює :

16−для суден з двома палубами

kσ=1

σn=301,3МПа

ωk−поправка на знос та корозію

ωk=0,1∙∆S+0,96

ωk=0,1∙1,2+0,96=1,08

 

W= ∙1,08=196.4см3

 

Приймаємо ┌а18 (W= 200\188см3)

 
©2015 studenchik.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.

Президентские телки VIP эскорт