Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Навантаження на зовнішню обшивку●Нижче ЛВВЛ.

P=Pst+Pw,кПа (2.1.4-1.)

●Вище ЛВВЛ.

P=Pw,кПа (2.1.4-2.)

де Pst-статичний тиск,кПа

Pst=ρ∙g∙Zi,кПа (2.1.4-3.)

-відстань точки прикладання навантажен ня(гідростатичного тиску)від літньої вантажної ватерлінії,м

g-прискорення вільного падіння,м/с2

g=9,81м/с2

ρ-питома вага морської води,т/м3

ρ=1,025т/м3

Pstд.=1,025∙9,81∙5.8=60,3кПа

Pstб1=1,025∙9,81∙4.7=47,3кПа

Pw-хвильовий тиск,кПа

●Нижче ЛВВЛ.

Pw=Pw0[1-4,75( + ) ],кПа (2.1.4-4.)

●Вище ЛВВЛ.

Pw=kw(Pw0-0,75∙ρ∙q∙Zi),кПа (2.1.4-5.)

де Pw0-хвильовий тиск на рівні ЛВВЛ (Zi=0,кПа)

Pw0=ρ∙q∙( )∙av∙ax,кПа (2.1.4-6.)

Cw-хвильовий коефіцієнт

 

Сw=10,75-(3- ) (2.1.4-7.)

Cw=10,75-(3- ) =8.1

av∙ax=1,15

Pw0=1,025∙9,81( )∙1,15=46,83кПа

kw=1

●Нижче ЛВВЛ

Pwд=46,83[1-4,75( + ) ]=28,1кПа

●Надскуловий пояс.

Pwб1=46,83[1-4,75( + ) ]=32,8кПа

●Вище ЛВВЛ.

Pwб3=1(52,03-0,75∙1,025∙9,81∙0,7)=50,13кПа

●Нижче ЛВВЛ(днище).

P=60,3+30,2=90,5кПа

●Надскуловий пояс(б1).

P=45,2+39,23=84,43кПа

●На рівні ЛВВЛ.

P=Pw0=52,03кПа

●Вище ЛВВЛ.

P=Pwб3=50,13кПа

Результати розрахунку зводимо у таблицю.

Таблиця1

Зовнішня обшивка Z;м Pst;кПа Pw;кПа P;кПа
Зовнішня обшивка включно горизонтальний кіль SД ZД=60 60,3 30,2 PД=90,5
Надскуловий лист.Sб1 1=4,5 45,2 39,23 1=84,43
Нарівні ЛВВЛ.Sб2 2=0.0 -   52,03 2=52,03 Pw0
Перший лист борта вище ЛВВЛ.Sб3 3=0.25 - 50,13 3=50,13

2.1.5.Товщина зовнішньої обшивки.

S=22,4a +∆S,мм (2.1.5.)

де а-шпація,м

k=1(поздовжня і поперечна система набору)

P-навантаження на зовнішню обшивку,кПа

kσ=k΄σ+0,2kL

k΄σ та kL=дивись табл.2.2.4.1.

Таблиця 2

Система набору Днище Борт
k΄σ kL k΄σ kL
Поздовжня 0,9 0,75 1,0 0,5
Поперечна 0,3 2,25 0,4 2,0

σn-розрахункова нормативна границя плинності за нормальними напруженнями ,кПа

σn= ,кПа (2.1.5-2.)

де η-коефіцієнт використання механічних властивостей сталі.

η=0,78 (ReH=315МПа).

σn= =301,3МПа.

S-запас на знос та корозію,мм.

S=12u,мм (2.1.5-3.)

де u-середньорічне зменшення товщини в’язів, мм/рік, внаслідок корозійного зносу або стирання, що береться з урахуванням умов експлуатації.

Таблиця 3

Елементи зовнішньої обшивки u,мм/рік
Горизонтальний кіль 0,20
Днище, скула 0,14
Нижче району змінних ватерліній 0,14
У районі змінних ватерліній 0,17
Надводний борт 0,10

Товщина горизонтального кіля.

Sгк=22,4∙а +12∙0,2,мм (2.1.5.1.)

де а=0,7м
P=PД=90,5кПа
kσ=k΄σ+0,2kL

kσ=0,9+0,2∙0,75=1,05 поз довжня система набору

Sгк=22,4∙0,7 +12∙0,2=11,3мм

Товщина горизонтального кіля повинна бути більше товщини зовнішньої обшивки днища на 3мм.

S=10,0+3=13,0мм

Приймаємо S=13 мм

Товщина зовнішньої обшивки днища включ-

Но із скуловим поясом.

SД=22,4∙а +12∙0,14,мм (2.1.5.2.)

де а=0,7м

P=PД=90,5кПа

kσ=1,05

SД=22,4∙0,7 +12∙0,14=10,0мм

Приймаємо S=10,5мм

Товщина зовнішньої обшивки борта нижче району

Змінних ватерліній.

1=22,4∙а +12∙0,14,мм (2.1.5.3.)

де а=0,7м

P=Pб1=84,43кПа

kσ=k΄σ+0,2kL

kσ=0,4+0,2∙2=0,8-поперечна система набору

1=22,4∙0,7 +12∙0,14=11,0мм

Приймаємо Sб1=11,0мм

2.1.5.4.Товщина зовнішньої обшивки борта у районі

Змінних ватерліній.

2=22,4∙а +12∙0,17,мм (2.1.5.4.)

де а=0,7м

P=Pб2=52,03

kσ=0,8

kσ=0,4+0,2∙2=0,8-поперечна система набору

2=22,4∙0,7 +12∙0,17=9,0мм

Smin=10,16мм

Приймаємо Sб2=10,5мм

Товщина надводного борта(вище ЛВВЛ).

3=22,4∙а +12∙0,10,мм (2.1.5.5.)

де а=0,7м

P=Pб3=50,13мм

kσ=0,8

kσ=0,4+0,2∙2=0,8-поперечна система набору

3=22,4∙0,7 +12∙0,10=8,8мм

Приймаємо Sб3=10,5мм
©2015 studenchik.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.

Президентские телки VIP эскорт