Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Контроль за станом матеріально-технічного постачання і витратами по придбанню запасівТема 4 : Контроль операцій з товарно – матеріальними цінностями

1. Задачі та джерела проведення ревізії запасів.

2. Контроль за станом матеріально-технічного постачання і витратами по придбанню запасів.

3. Контроль дотримання умов, які забезпечують збереження запасів.

4. Перевірка операцій з руху запасів.

5. Контроль використання запасів.

6. Контроль оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів.

 

Задачі та джерела проведення ревізії запасів.

Запаси є найбільш важливою і значною частиною активів підприємств, вони займають особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у структурі втрат підприємств різних сфер діяльності; при визначенні результатів господарської діяльності підприємств та при висвітленні інформації про його фінансовий стан.

Тому виявляється велике значення контролю запасів, перед яким стоять слідуючи задачі:

- перевірка стану матеріально-технічного постачання;

- контроль законності операцій по придбанню, відпуску та обміну МЦ;

- перевірка забезпечення умов збереження ТМЦ;

- перевірка виконання завдань по зниженню норм витрат МЦ;

- виявлення понаднормативних запасів ТМЦ;

- контроль правильності списання витрачених матеріалів на витрати виробництва;

- контроль ефективності використання виробничих відходів, паливно-енергетичних ресурсів і т. д.

- перевірка правильності і своєчасності проведення переоцінки МЦ.

Для проведення ревізії застосовують наступні джерела інформації:

- угоди на постачання МЦ;

- дорожні листи, рахунки-фактури, накладні;

- прибуткові ордери;

- акти прийоми матеріалів за якістю;

- акти прийоми матеріалів за кількістю;

- карти складського обліку;

- журнал обліку надходжень ТМЦ;

- журнал обліку виданих доручень;

- доручення на отримання МЦ;

- норми витрачання МЦ по видам виготовляємої продукції;

- норми видачі спеціального одягу;

- інвентаризаційні описи, порівнювальні відомості та акти інвентаризації;

- відомість №10, 12, 15;

- ж/о 6, 10, 10/1;

- Головна книга;

- Баланс.

 

Контроль за станом матеріально-технічного постачання і витратами по придбанню запасів.

 

Виконання плану матеріально-технічного забезпечення великою міроюзумовлює ритмічну роботу підприємства з випуску продукції в заданій номенклатурі та асортименті.

Перевірка починається з аналізу порядку укладених угод. При цьому визначають:

- питому вагу постачання по прямим тривалим зв’язкам і разового постачання;

- своєчасність укладання угод;

- як ведеться облік укладених угод;

Ревізор також виясняє, які заходи вживались до постачальни­ків, котрі не виконують своїх договірних зобов'язань.

Для перевірки виконання договірних зобов'язань ревізор перевіряє:

ü наявність наказу по розмежуванню функцій між підрозділами та службою підприємства, які пов'язані з заготівлею матеріалів;

ü порядок і строки надходження документації, що пов'язана з укла­денням договорів;

ü порядок оформлення, реєстрації та зберігання договору.

Після чого перевіряється правильність визначення потреби в МЦ на основне і допоміжне виробництво та внутрішні потреби п/п.

Така потре­ба визначається за формулою:

П = П1+П2 + ПЗ + З2-З1,

де П — планова потреба в матеріальних ресурсах за звітний період;

П1 — потреба в матеріальних ресурсах на виробництво продукції;

П2потреба в матеріальних ресурсах на дослідні роботи;

П3 — потреба в матеріальних ресурсах на ремонт основних засобів тощо;

З2 — потреба в матеріальних ресурсах на створення нормативу запасів на кінець року;

З1 — запаси на початок року.

В практиці роботи п/п зустрічаються випадки завишування потреби в МЦ з метою подальшого здійснення обмінних операцій. При цьому визначається закупка зайвих і непотрібних МЦ; встановлюється, які МЦ придбані і на яку суму; на скільки завищені норми запасу і кий час такі МЦ зберігаються без руху, а крім того, які заходи приймались щодо МЦ.

Обов’язково звертається увага на претензії, які виставлялись п/п постачальникам, їх обґрунтованість та заходи, які приймались по ним.

Одночасно з перевіркою організації процесу придбання МЦ аналізуються і витрати з ними пов’язані. Так, в процесі ревізії встановлюється:

- яким видом транспорту здійснюється транспортування вантажів і доцільність його використання;

- чи не було фактів завищення розцінок на автотранспортні послуги за перевезення вантажів;

- чи не було випадків нестачі МЦ в дорозі понад норм природних втрат; якщо такі факти мали місце, то перевіряється наявність відповідно оформлених документів (актів приймання),правильність визначення сум збитків та причин чи винуватців по ним і які заходи були прийняті по їх відшкодуванню.

-
©2015 studenchik.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.