Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Концепція походження грошей

Гроші –складна економічна категорія. Особливість їх у системному багатофункціональному характері.

Наведемо та характерні ознаки грошей:

§ «товар товарів», бо кожний товар у процесі реалізації

§ «висвічує» свою вартість у грошах;

§

Гроші – це:
специфічних товар, що виконує роль загального еквівалента;

§ «головна і діюча особа» в ринковій економіці;

§ «мора ринку».

В економічній теорії традиційно виділяються дві основні концепції походження грошей:

 

  Концепції походження грошей
       
  Раціоналістична Арістотель П. Самуельсон   Еволюційна А. Сміт Д. Рікардо К.Маркс
             

Раціоналістична – гроші виникли як результат певної реальної угоди між людьми через необхідність виділення спеціального інструменту для обслуговування сфери товарного обігу.

Еволюційна – гроші виділяються із загальної товарної маси, оскільки вони найбільш придатні для виконання функціональної ролі грошового товару. Тобто інший товар стає грішми лише в межах певної особливої суспільної форми товарного виробництва й обігу. Ця концепція підкреслює об’єктивний характер виниклих грошей.

Об’єктивний характер появи грошей засвідчив тривалий процес розвитку ________ грошей від простих товарів (худоба, сіль тощо) до найпростіших сигналів в комп’ютерних системах.

З розвитком форм грошей змінювався механізм визначення носіїв грошових функцій та роль держави в цьому механізмі.

 

  На перших порах Ринок: 1)виявляв потребу в грошах 2)висував певні вимоги до грошового товару; 3)стихійно висував на цю роль один із найбільш ходових і здатних до її виконання товарів   Втручання з боку держави було мінімальним
  Закріплення ролі грошей за золотом Держава: 1)взяла на себе зобов’язання надавати грошам точно визначену форму (монета); 2)встановила контроль за їх створенням (карбування, фіксація проби металу, вмісту металу в грошовій одиниці); 3)запровадила контроль за повноцінністю грошей (боротьба з фальшуванням монет)   Втручання держави помітно посилилось
    Епоха паперових грошей Держава: 1)визначає не тільки форму грошей, а й їх вартість, регулюючи масу грошей в обігу; 2)надає паперовим грошам силу законного платіжного засобу та приймає їх при платежі; 3)реалізує систему заходів щодо підтримання маси грошей на рівні потреб обігу за умови збереження сталості цін.     Значно посилилась роль держави та міждержавних утворень

 

Наведене вище не значить, що держава – творець грошей, що її роль у цьому процесі визначальна, а самі гроші – виключно продукт, створений державою.

Аргументами об’єктивності появи грошей є:

1) Саме ринок спричиняє об’єктивну потребу в грошах, з якою держава повинна рахуватися;

2) Ринок висуває жорсткі вимоги до носія грошових функцій, і держава повинна вибрати носія, який здатний найповніше задовільнити ці вимоги;

3) Кількість грошей в обігу визначається об’єктивними закономірностями, які повинні враховуватися державою в її регулятивних діях.

Гроші – не декретуються державою, а спричиняють власне ринковою економікою.

Роль держави – не визначальна, а корегувальна в їх створенні.

 

Б
Питання для самоконтролю:

1.У чому полягають основні відмінності між раціоналістичною та еволюційною концепціями походження грошей?

2.Як ринок впливав на розвиток форм грошей?

3.На якому етапі розвитку форм грошей відчутна роль держави?

4.Наведіть основні аргументи, які свідчать, що ринок – основний творець грошей.

 

1.3. Гроші як загальний еквівалент і абсолютно ліквідний актив

Гроші –це загальний еквівалент для всіх інших товарів, тобто вони є засобом вираження вартості товарів. Гроші – специфічний товар.

 

Суттєві риси специфічного товару - гроші
       
  Гроші не здатні прямо задовільнять будь-які фізичні чи духовні потреби людини, а тільки опосередковано – через відчуження їх на купівлю звичайних товарів та послуг.   Маючи здатність обмінюватися на будь-які цінності, гроші перетворюються в абстрактного носія вартості в абсолютну ліквідність як абстрактну цінність чи багатство  
     
               

 

Грошам, на відміну від інших товарів, притаманна абсолютна ліквідність.

Ліквідність визначається як:

1)можливість використання певного активу в ролі засобу платежу;

2)здатність даного активу зберігати свою номінальну вартість незмінною.

Абсолютна ліквідність – здатність активу негайно обмінюватися на будь-які блага.

Функціональні форми грошей – похідні від грошових функцій, їх логічне продовження. Гроші – найвищий ступень у розвитку економічних відносин. Маючи істотні відмінності від попередніх структур, функціональні форми грошей певною мірою зберігають і спадковість.

Важливим показником, який характеризує відмінність грошей від інших активів є їхня ліквідність. Ліквідність є ступенем зрілості окремих функціональних факторів грошей.

 

Портфельний підхід до визначення суті грошей є методом аналізу використання грошей.

Сенс портфельного підходу при визначенні структури особистого багатства полягає в оцінці його окремих елементів з позицій ступеня їх ліквідності.

 
©2015 studenchik.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.