Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Крок 6. Нанечення лінії загального доходуЧерез нанесені на графіку точки доходів з точки 0 проводять лінію доходу від продажу. Точка перетину лінії загальних витрат та лінії доходу від продажу є точкою беззбитковості.

Тепер можемо побудувати графіки, скориставшись розрахованими даними.

 

Графік “Бухгалтерська модель беззбитковості”

 

 

Графік валового прибутку

 
 

 


Доходи Сукупні витрати

Доходи

і

витрати, Змінні витрати

грн

 
 


119453,23

 

 

19246 V виробництва і реалізації, шт.

 

Перевага цієї форми надання даних в тому, що валовий прибуток на графиці виокремлений та дорівнює відстані між лінією сукупних доходів від реалізації та лінією змінних витрат.

Важливим є ще той варіант, що підприємству може знадобитися зменшити обсяг виробництва та для цього розраховується кромка безпеки або запас міцності. Розраховується в абсолютних (поточний обсяг-беззбитковий обсяг реалізації) та відносних (абсолютний показник/поточний обсяг реалізації) показниках. Це допоможе запобігти підприємству збитків за рахунок скорочення обсягу.

Процес бюджетування на цьому не закінчується, тому що він є постійним, динамичним процесом та реалізується за допомогою складання гнучких кошторисів (розраховуються прогнозні показники для різних рівнів загруження виробничих потужностей), які допоможуть прийняти достовірне управлінське рішення.

 

Список використаної літератури:

1. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті. Навчальний посібник для студентів./ За ред. д.е.н., проф.. Ф.Ф. Бутинця, к.е.н., доц.. М.М. Шигун. – Житомир: ЖДТУ, 2004 р.

2. Бухгалтерський фінансовий облік:Підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - 5-е вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП "Рута", 2003.

3. Бутинець Ф.Ф., Малюга Н.М. Бухгалтерський облік: облікова політика і план рахунків, стандарти і кореспонденція рахунків, звітність: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит". / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - 3-с вид. перероб. і доп. - Житомир: ПП "Рута", 2001.

4. Загородній В.П. Бухгалтерський облік в Україні: Навч.-прак. допомога. - 4-е узд., доп. і перероб. - ДО.: А.С.К., 1999. - 864с.

5. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник для студ. висш. навчань. завед. економ. спец. - 7-е видавництво, доп. і перероб. - ДО.: А.С.К., 2004. - 864с.

 

 
©2015 studenchik.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.