Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Який порядок визначення тематики дипломних проектів (робіт) і затвердження їх наукових керівників?Який порядок і термін зберігання курсових та дипломних проектів (робіт)?

Яка роль і місце самостійної роботи у засвоєнні студентом навчального матеріалу?

Яку частину загального обсягу навчального часу студента може становити самостійна робота?

Які особливості визначення співвідношення обсягів аудиторного часу і самостійної роботи студента з відповідних навчальних дисциплін?

Якими навчально-методичними засобами забезпечується самостійна робота студентів?

З якою метою організовується практична підготовка студента?

Хто здійснює організаційно-методичне керівництво практикою?

Які види практики використовуються у вищій школі?

Які контрольні заходи застосовуються в організації навчального процесу вищих закладів освіти?

Чи може вищий заклад освіти використовувати інші (нетрадиційні) форми підсумкового контролю?

Що таке семестровий екзамен? Перевірка засвоєння яких знань здійснюється під час семестрового екзамену?

Що таке семестровий диференційований залік? За яких умов планується його проведення?

На підставі результатів виконання яких видів робіт проводиться семестровий диференційований залік?

Що таке семестровий залік? За яких умов планується його проведення?

Чи допускається проведення екзамену і заліку із однієї навчальної дисципліни під час однієї сесії?

За яких умов студент допускається до семестрового контролю?

Чи допускається складання екзаменів поза екзаменаційною сесією? За яких умов це можливо?

В які документи вносяться результати складання екзаменів і заліків?

При яких результатах семестрового контролю студенти відраховуються з вищого закладу освіти?

Чи допускається перескладання екзаменів з метою підвищення оцінки?

Який порядок повторного складання екзамену в разі отримання студентом на екзамені незадовільної оцінки?

Як регламентуються дії викладача у разі неявки студента на екзамен?

Що таке державна атестація студента?

Чи можлива державна атестація студента на певному етапі навчання? За яких обставин вона здійснюєте»?

Для присвоєння кваліфікації яких рівнів створюється державна екзаменаційна, державна кваліфікаційна комісія?

Чи допускається захист дипломного проекту (роботи) поза вищим закладом освіти?

За яких умов студенту присвоюється відповідний рівень кваліфікації і видається державний документ про освіту?

За яких умов студенту видається державний документ про освіту з відзнакою?

Чи допускається після завершення навчання перескладання семестрових екзаменів для підвищення оцінки з окремих навчальних дисциплін?

Чи допускається студент до складання наступного державного екзамену у випадку отримання незадовільної оцінки з попереднього державного екзамену чи на захисті дипломного проекту (роботи)?

Який документ видається студенту, який не пройшов державної атестації?

Протягом якого часу можливе повторне складання державних екзаменів чи захист дипломного проекту (роботи)?

Чи допускається повторний захист того ж дипломного проекту (роботи)?

Якими правами користуються студенти, які не складали державні екзамени або не захищали дипломні проекти (роботи) з поважних причин?

Чим визначається навчальний час студента?

Які облікові одиниці навчального часу студента прийняті у вищій освіті України?

Що входить в час перебування студента на навчальному курсі?

Яка тривалість канікул протягом навчального курсу?

Чи регламентується нормативне початок навчального року?

За яких умов допускається вільне відвідування занять студентами?

За якими формами здійснюється навчання у вищих закладах освіти?

Чи допускається поєднання різних форм навчання?

Які характерні особливості кожної із форм навчання?

Що включає науково-методичне забезпечення навчального процесу?

Які складові навчально-методичного забезпечення є державними, а які вищого закладу освіти?

Які основні підходи та етапи формування зони європейської вищої освіти?
©2015 studenchik.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.

Президентские телки VIP эскорт