Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Комунікації ПАТ ”12-го” телеканалу 

Види комунікацій Характеристика конкретних видів комунікацій Приклади використання інформації при різних видах комунікацій Приклади застосування документів при здійсненні різних видів комунікацій
1) За сферою охоплення:
1. Між організацією і зовнішнім середовищем Здійснюється обмін інформацією між організацією та споживачами, постачальниками, державою, політичною системою. Шляхом реалізації рекламної компанії ПАТ”12-й”телеканал інформує глядачів про нові серіали, цікаві програми про навколишнє життя, про переваги телеканалу. Інформація звучить на правах реклами.
2. Організаційні      
-від вищих рівнів управління до нижчих(зверху вниз) Передається інформація про планові завдання, зміни у діяльності організації, нововедення тощо. Директор інформує підлеглих про проведення реорганізації та впровадження НТП усіх працівників організації. Рішення про проведення реорганізації та впровадження НТП підлягає оформленню у вигляді наказу на здійснення даних змін, формування положення про проведення змін.
- від нижчих рівнів управління до вищих(знизу вгору) Передається інформація про недоліки у роботі, прохання, пропозиції, рекомендації тощо. Водії інформують заступни ка директора з загальних питань про зміну дня виїзду в “гар’ячу точку” у зв’зку з погодними умовами. Ця інформація подається у вигляді доповідної записки.
- між різними підрозділами Передається інформація сто совно конкре тних взаємо залежних сфер, параметрів, завдань виробничо-господа рського процесу. Технічний персонал повідо мляє заступника директора з загальних питань про необхі дність заміни нових камер. Оформляється у вигляді замовлення.
-між менеджерами та його підлеглими(робочою групою) Передається інформація про конкретні завдання, що сто ять перед робочою групою керівника, зміну технології робочої групи, очікувані зміни у структурі групи. Менеджер повідомляє головного бухгалтера про очікувану податкову перевірку діяльності організації. Головний бухгалтер перевіряє усі бухгалтерські документи.
3. Міжособистісні Передається службова, виробничо-господарська, спеціалізована, фінансова та ін. Інша інформація між окремими працівниками в межах організації.   Директор дає вказівки щодо роботи на наступний тиждень телеведучим. Ця інформація подається у вигляді розпорядження.
2) За способом виникнення:
- формальні Передається офіційна інформація організаційними комунікаційними каналами в межах організаційної структури управління. Директор видав розпорядження заступнику з загальних питань перевірити наявність ліцензії на трансляцію програми”Горілчані вироби”. Заступник користується нормативно-правовими актами та законами України.    
-неформальні Передається між працівниками організації неофіційно і може стосуватись будь-яких сфер. Директор радиться з менеджером відносно питання, якого з претендентів на посаду секретаря-референта. Приватна розмова, базою для якої служить резюме претендентів та додаткові довідкові дані.
Продовження табл.14
3) За способом здійснення:
-вербальні Словесні комунікації, які здійснюються через розмови, усні заяви, повідомлення. Секретар-референт повідомив директора, що за час його відсутності йому телефонулували товариші Копач М.П., Їж І.О. -
-невербальні Несловесні комунікації, які здійснюються з використанням мови жестів. Директор власним виразом обличчя виявив незадоволення від пропозиції менеджера щодо підняття заробітної плати технічному персоналу. -

 

Приклад графічної моделі комунікаційного процесу у ПАТ “12-го” телеканалу наведено на рис. 8.

 

 

Зворотній зв’язок

       
 
 
   

 

 


Зворотний зв’язок: директор видає наказ на реалізацію проекту укладання договору про співпрацю з рекламним агентством

Можливі шуми у комунікаційному процесі: не досить чіткий та зрозумілий проект, нелогічність у викладенні думок заступником директора з загальних питань тощо

 

Рис. 8. Графічна модель комунікаційного процесу у ПАТ”12-го” телеканалу

 

 

 

Рис. 9 Діаграма, яка відображає структуру витрат телеканалу

 

У інформаційному забезпечені “12-го” телеканалу значну роль відіграють графічні засоби, за допомогою яких необхідна інформація подається у наочній та зручній для обробки і аналізу даних формі.

1 - стілець;

2-стілробочий

 

3 – стіл для нарад

 
 

 

4 – стільці,9 шт

5 - диван

6 - вазонок

7 – комп’ютер

 

крісла

8 – лампа настільна

 
 

 
 

9 - двері

       
   
 
 


Рис.10 Топограма робочого місця директора

Розділ 6. ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ГРУПАМИ ПРАЦІВНИКІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ

 

Характеристику формальних та неформальних груп, які формують організацію та створюються у результаті проведених організаційних змін наведено у табл. 15

та 16 відповідно.

Таблиця 15

 

Особливості формальних груп працівників

 

Характеристика груп працівників Склад Чисельність Характеристика зв’язків Мотиви виникнення Заходи з підвищення ефективності
Командна група Директор і його заступники Горизонтальні і вертикальні Спільне вирішення питань, що стосуються стратегічної спрямованості діяльності організації з урахуванням прогнозованих умов та результатів діяльності Кабінет для нарад, сучасне інформаційне забезпечення, використання сучасних технологій
Цільова група Головний бухгалтер і бухгалтерія Горизонтальні і вертикальні Формування фінансової та статистичної звітності, формування системи збору тощо Доступ до правової національної бази, наявність окремого приміщення тощо
Цільова група Технічний персонал Горизонтальні і вертикальні Для проведення підготовки та зйомок різноманітних телепередач Використання сучасної техніки
Цільова група Директор, головний бухгалтер, бухгалтери Горизонтальні і вертикальні Формування бюджетів на організації з метою забезпечення діяльності на засадах запобігання втратам тощо Створення якісної системи комунікацій, надання доплат, застосування сучасної техніки
Цільова група Секретар- референт Горизонтальні і вертикальні Для збору та надання потрібної інформації для директора Власний кабінет та сучасне інформаційне забезпечення
Цільова група Водії Горизонтальні     Для перевезення необхідних вантажів та пасажирів Оновлення асортименту транспортних засобів
Цільова група Телеведучі Горизонтальний Розповсюдження інформації про стан справ та явища Підвищення кваліфікації
Цільова група Журналісти Горизонтальний Надання інформації про стан справ та явища Покращення матеріально-технічної бази
Цільова група Господарський відділ Горизонтальний Здійснюють підготовку до проведення зйомок і забезпечення інших працівників всім необхідним Покращення матеріально-технічної бази
Цільова група* Костюмери і візажисти Горизонтальний Готують телеведучих та журналістів до зйомок, накладають грим та підбирають одяг. Покращення матеріальної бази
Цільова група* Обслуговуючий персонал(клінери) Горизонтальний Займаються підготовкою робочих приміщень для праці інших робітників. Покращення умов праці
Цільова група* Охорона Горизонтальний Охороняють павільйони та інші приміщення організції. Покращення технічної бази

 

*-групи, що виникають у результаті раціоналізації організаційної структури управління.

 

Таблиця 16

 

Особливості неформальних груп працівників

 

Характеристика груп працівників Види неформальних груп
Група театралів Група любителів футболу Група датчиків Група книголюбів Група любителів туризму Група любителів автомобілів* Група любителів куховарити*
Склад Головний бухгалтер, бухгалтери, заступник директора з загальних питань Технічний персонал(звукорежисери, монтажери, телеоператори) Директор, менеджер, Артдиректор Секретар-референт Журналісти Водії Телеведучі
Чисельність
Характеристика зв’язків Неформальні
Мотиви виникнення Задоволення потреб у спільному культурному проведені часу, відвідування театру, забезпечення реалізації спільних інтересів За спільними інтересами За спільними інтересами щодо проведення вільного часу За спільними інтересами За спільними інтересами щодо відвідування цікавих місць За спільними інтересами За спільними інтересами
Заходи з підвищення ефективності Заохочення працівників відвідувати театри, забезпечення квитками Забезпечення квитками на футбольні матчі Надання відпусток, вихідних в один і той же час Формування на організації бібліотеки для працівників Надання працівникам путівок на відпочинок на базі “Світязь” Забезпечення інформації про новинки сучасних автомобілів Формування перериву на обід

 
©2015 studenchik.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.